Open
 • Αεροδρομίου 61, Τ.Κ. 41336, Ν. Σμύρνη, Λάρισα
 • Δευ - Παρ 7.30-21.00, Σαβ 9.00-14.00

Σύγχρονος Εξοπλισμός

για ακριβή αποτελέσματα

Εύκολη πρόσβαση

& στάθμευση στην περιοχή

Άμεση Εξυπηρέτηση

ταχεία εργαστηριακή διάγνωση

Αξονική Τομογραφία Καρδιάς

Αξονική Τομογραφία Καρδιάς

Αξονική Στεφανιογραφία

Αξονική Τομογραφία Καρδιάς – Αξονική Στεφανιογραφία

Τα τελευταία χρόνια, χάριν της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας των αξονικών τομογράφων (2 Χ 128 Dual-Source), είναι δυνατή η μη επεμβατική (αναίμακτη) Αξονική Τομογραφία Καρδιάς με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια.

Διάφορες μελέτες έχουν καταδείξει την υψηλή διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου στην ανίχνευση των αθηρωματικών πλακών και των στενώσεων στα στεφανιαία αγγεία και την ιδιαίτερα υψηλή (98-99%) αρνητική προγνωστική σημασία της, εφόσον η εξέταση διενεργείται σε εξειδικευμένα κέντρα, με κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνικές, που συμβάλλουν καθοριστικά στην ποιότητα των εικόνων της εξέτασης και εφόσον αυτή διαγιγνώσκεται από έμπειρους εξειδικευμένους στην Καρδιαγγειακή Απεικόνιση Ακτινοδιαγνώστες.

Ο SOMATOM DRIVE δίνει τη δυνατότητα πρώιμης διάγνωσης της στεφανιαίας νόσου, με σάρωση ολόκληρης της καρδιάς σε μόλις 250msec (σχεδόν το ένα τέταρτο του καρδιακού κύκλου). Ακόμη και στις δυσκολότερες περιπτώσεις, όπως ταχυκαρδίες ή αρρυθμίες, επιτρέπει δόσεις μικρότερες από αυτές του καρδιακού καθετηριασμού και ταυτόχρονα επιτρέπει εκτίμηση του κλάσματος εξώθησης.

Επιπλέον, με την χρονική διακριτική ικανότητα των 75msec και την εντυπωσιακή ταχύτητα σάρωσης 48cm/sec σαρώνει ακαριαία και επιτρέπει την καρδιακή απεικόνιση χωρίς τους κλινικούς περιορισμούς από την χρήση β-αναστολέων.

*ποσότητα τουλάχιστον δέκα φορές μικρότερη από αυτήν που εκπέμπουν τα συμβατικά συστήματα αξονικών τομογράφων και τρείς φορές μικρότερη από την ετήσια δόση ακτινοβολίας που λαμβάνει ο μέσος άνθρωπος από το φυσικό περιβάλλον (σύμφωνα με την Επιστημονική Επιτροπή Επιδράσεων της Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ)

Η εξέταση διενεργείται σε υπερσύγχρονο ταχύτατο αξονικό τομογράφο διπλής λυχνίας
SOMATOM DRIVE της Siemens (DSCT 256 τομών)

Ο συνολικός χρόνος δεν υπερβαίνει τα 15min, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης του εξεταζομένου και της φλεβοπαρακέντησης για τη χορήγηση σκιαγραφικού υλικού.

Οι ληφθείσες τομές μεταφέρονται σε ειδικό σταθμό εργασίας (SIEMENS SYNGO MULTIMODALITY WORKPLACE), όπου πραγματοποιείται περαιτέρω τρισδιάστατη απεικόνιση με ανασυνθέσεις, που αποδίδουν αξιόπιστα την ανατομική πορεία των αγγείων. Επιτυγχάνεται αξιολόγηση του αυλού του αρτηριακού συστήματος με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού και εντοπισμός παθολογικών καταστάσεων όπως για παράδειγμα στενώσεις, ολικές αποφράξεις και ανευρυσματικές διατάσεις.

Ενδείξεις Αξονικής Στεφανιογραφίας – Αξονικής Τομογραφίας Καρδιάς

 • Φορτίο Ασβεστίου – Ca score/ Αποκλεισμός ή επιβεβαίωση στένωσης στα στεφανιαία αγγεία/Εκτίμηση αθηρωματικής πλάκας/Κατηγοριοποίηση CAD-RADS

  Τόσο στα πλαίσια της πρόληψης (σοβαρό κληρονομικό ιστορικό, σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με βάση τους παράγοντες κινδύνου), όσο και διαγνωστικά σε πλήθος περιπτώσεων, όπως :

  • Θωρακικό άλγος σε άτομα με μικρή ή ενδιάμεση πιθανότητα για στεφανιαία νόσο
  • Σε ασθενείς χωρίς γνωστή στεφανιαία νόσο, που παρουσιάζονται με τυπική ή άτυπη στηθάγχη ή με μη στηθαγχικό θωρακικό πόνο, που συνδυάζεται με παθολογικό καριδογράφημα ηρεμίας [ 2016, the National Institute for Jealth and care Excellence (NICE)]
  • Πρωτοεμφανιζόμενη καρδιακή ανεπάρκεια χωρίς προηγούμενη γνωστή στεφανιαία νόσο
  • Αποσαφήνιση διφορούμενων stress δοκιμασιών
  • Διερεύνηση ανωμαλιών των στεφανιαίων
 • Έλεγχος της βατότητας των bypass graft και των stents
 • Λειτουργική μελέτη της καρδιάς- 3D Απεικόνιση
 • Επιπλοκές εμφράγματος- Διερεύνηση για ενδοκοιλοτικούς θρόμβους
 • Βαλβιδοπάθειες
 • Παθήσεις Περικαρδίου
 • Εκτίμηση Πνευμονικών φλεβών πριν από ablation
 • Διερεύνηση όγκων ή ογκόμορφων εξεργασιών
 • Παθήσεις της αορτής
 • Διερεύνηση συγγενών καρδιοπαθειών
 • Μετρήσεις πριν από TAVI (transcatheter aortic valve implantation) και TPVI (transcatheter pulmonary valve implantation)
 • Τεχνική triple rule out με την οποία μπορούμε να αποκλείσουμε επείγουσες καταστάσεις που αφορούν στην διαγνωστική :
  1. Του διαχωριστικού ανευρύσματος της θωρακικής αορτής
  2. Της πνευμονικής εμβολής και
  3. Της σοβαρής στένωσης στα στεφανιαία αγγεία

Συμπερασματικά, η αξονική τομογραφία καρδιάς, με τη χρήση των σύγχρονων πολυτομικών τομογράφων, έχει πολυάριθμες σημαντικές ενδείξεις.

somatom drive
Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονική Στεφανιογραφία

Σηματικές πληροφορίες & Προετοιμασία εξέτασης

Όπως και κάθε αγγειογραφική μέθοδος, βασιζόμενη σε ιωδιούχα σκιαγραφικά σκευάσματα, η μέθοδος θα πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με γνωστή φαρμακευτική αλλεργική αντίδραση καθώς και σε όσους επιδεικνύουν επιβάρυνση της αναπνευστικής και κυρίως της νεφρικής τους λειτουργίας.

Για την προετοιμασία της εξέτασης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του διαγνωστικού κέντρου.